Ile wynosi pomostówka?

Emerytura pomostowa, podobnie jak wcześniejsza emerytura, pozwala kończyć pracę pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym. Prawo do pomostówki mają osoby, które przynajmniej przez jeden dzień przed 1999 rokiem pracowały w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, których staż pracy w trudnych warunkach wynosi co najmniej 15 lat, zaś staż ogólny wynosi 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Ponadto z emerytury pomostowej mogą skorzystać osoby, które spełniły warunek wiekowy, a więc kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku 60 lat. Jeśli ktoś do 1999 nie przepracował 15 lat w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, aby dostać pomostówkę, jego zawód musi znaleźć się na nowej rządowej liście dołączonej do ustawy pomostowej. Na liście są m.in. piloci, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei czy nauczyciele ze specjalnych ośrodków wychowawczych.

Ile wynosi emerytura pomostowa? Emerytura pomostowa nie może być mniejsza niż suma najniższej emerytury, wyliczonej zgodnie z ustawą o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Równowartość pieniędzy zgromadzonych na koncie emerytalnym w ZUS-ie, a więc suma składek z uwzględnieniem ich waloryzacji i zwaloryzowanego kapitału początkowego, dzielona jest przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla osoby 60-letniej. Wielkość statystyczna brana jest z tablic GUS-u obowiązujących w dniu złożenia wniosku o emeryturę. Nie jest więc istotne, w jakim wieku faktycznie przejdziemy na pomostówkę – czy mając 55 czy 58 lat – zebrany kapitał będzie dzielony przez miesiące, przez które statystycznie będzie dalej żyła osoba 60-letnia.

Otrzymując pomostówkę można pracować, jednak nie w wykonywanym wcześniej zawodzie, ponadto trzeba uważać, aby emerytura nie została zmniejszona lub zawieszona. Ddorabiając do emerytury pomostowej dochód nie może bowiem przekroczyć 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast jeśli dodatkowy dochód przekroczy 130% miesięcznego wynagrodzenia emerytura zostanie zawieszona.