Warunki emerytalne w Polsce

Systemy emerytalne na świecie są różne zależnie od danego kraju, zawsze jednak ich założeniem jest wsparcie finansowe osób starszych, które z racji swojego wieku nie mogą już pracować zawodowo, a co za tym idzie, zdobywać środków utrzymania. W Polsce zaplecze emerytalne oparte jest na systemie mieszanym, co oznacza, że opiera się zarówno na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jak i na wybranym przez nas Otwartym Funduszu Emerytalnym lub też na nieobowiązkowych, prywatnych ubezpieczeniach emerytalnych.

Aby uzyskać prawo do takiego świadczenia, należy jednak spełnić pewne warunki, przede wszystkim osiągnąć wiek emerytalny, który w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, jednak już od nowego roku wiek ten będzie wydłużany docelowo aż do 67 roku życia. Nie każdy jednak jest w stanie pracować zawodowo do takiego wieku, dlatego jest też możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, np. z tytułu pracy w warunkach szkodliwych. Przykładem takiej emerytury jest pomostówka, która pozwala zakończyć pracę zawodową pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym. A co w przypadku osób, które nie spełniają warunków do przejścia na wcześniejszą emeryturę, a które utraciły pracę kilka lat przed emeryturą i z powodu wieku trudno im znaleźć nowe zajecie? Mogą one skorzystać zasiłku przedemerytalnego, który na innych zasadach jest przyznawany dla kobiet i dla mężczyzn. Z takiej pomocy mogą skorzystać nie tylko osoby zatrudnione u kogoś, ale także byli przedsiębiorcy.

Aby przejść na emeryturę nie wystarczy jednak spełnienie powyższych kryteriów, niezbędne są także pewne formalności, czyli złożenie dokumentów emerytalnych. Na podstawie informacji w nich zawartych jest bowiem wyliczana np. wysokość emerytury, która bywa różna i zależy między innymi od przepracowanych lat pracy. W naszym kraju na ogół nie są to niestety zbyt duże kwoty, przykładowo minimalna emerytura z ZUS wynosi w tym roku około 700 złotych – za taka kwotę raczej trudno się utrzymać, dlatego czasami lepiej zrezygnować z własnego świadczenia na rzecz emerytury po zmarłym współmałżonku, która może okazać się wyższa.